Benchmark Groepsaccommodaties Nederland

Benchmark Groepsaccommodaties Nederland

In de afgelopen jaren hebben we als brancheorganisatie gemerkt dat het hebben van kengetallen van de sector richting banken, overheden en politiek broodnodig is. Om onze cijfers blijvend goed op orde te hebben doen we hierbij de oproep om mee te doen aan onze specifieke ‘benchmark groepsaccommodaties’.

Om cijfers te kunnen verzamelen bieden we 2 opties:
1. stuur je jaarrekening 2020 (waarin ook het pré-coronajaar 2019 is opgenomen) op, en daarnaast de (concept)jaarrekening 2022 (waarin ook 2021 is opgenomen).  Daarnaast vragen we je een prognose voor 2023 te geven.
of
2. vul het invulformulier 
van GAN in. Klik HIER voor dit formulier.  (Tip! Sla het document eerst op en vul daarna pas jouw gegevens in.)

Jaarrekening en/of het Excel-invulformulier kun je mailen naar benchmark@groepsaccommodaties-nederland.nl.

Het delen van je cijfers is vanzelfsprekend geheel vertrouwelijk!

Dank alvast voor je input!