WAAR STAAN WE VOOR?

Waar staan we voor?

 

Een verdere professionalisering van de sector en promotie van het product ‘groepsaccommodaties’. De stichting staat voor belangenbehartiging, het bieden van een inspirerend netwerk, het voorzien in facilitaire zaken en het promoten van het begrip ‘groepsaccommodaties’.  Belangrijk uitgangspunt daarbij is het werkelijk betrekken van leden bij de organisatie en de activiteiten onder het motto ‘Samen werkt, Samen inspireert’.