Update Informatie Coronavirus V

Update Informatie Coronavirus V

Hierbij de update van 01 april 2020.

Tevens hebben wij een  brief  gestuurd naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wij verzoeken de VNG om steun in de lobby richting haar leden (gemeenten) om de toeristenbelasting 2019 niet te innen (of terug te storten) en de toeristenbelasting 2020 (tijdelijk) stop te zetten. Het is belangrijk om dit signaal ook uit te zenden naar uw eigen gemeente. Daarom: mail bijgaande brief naar het College van B&W van uw eigen gemeente en zo mogelijk naar politieke partijen.